Welkom op de website van onze, in 1976 opgerichte, rijvereniging PSV de Hâlsbanruters. Op deze site kunt u de gegevens over ons bestuur, de contributie, de verenigingslessen, de bakregels en ons contactadres terug vinden.

Voor de meer variabele informatie ~ zoals wedstrijduitslagen, foto's, onderlinge wedstrijden en
andere door ons georganiseerde evenementen ~ verwijzen wij u graag naar onze facebook pagina: PSV de Halsbânruters.

Onze leden worden ook via e-mail op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten, wij verzoeken dan ook om eventuele wijzingen van e-mail gegevens tijdig aan onze ledenadministratie door te geven.

In verband met het tijdig op kunnen sturen naar de plaatselijke weekbladen, verzoeken wij onze wedstrijdruiters om de uitslagen vóór de daaropvolgende maandagochtend 8.00 uur aan Aimee Postuma door te geven.

Plaatsing in de krant(en) hangt af van de beschikbare ruimte, maar op onze facebook pagina verschijnt in ieder geval wekelijks een verslag.

Voor de meest actuele wedstrijdstanden verwijzen wij de wedstrijdruiters naar de website van de KNHS.

Onze website zal 2x per jaar, met de seizoenswisselingen, waar nodig aangepast worden.

Indien nodig zullen eventuele actuele tussentijdse wijzigingen op onze facebook pagina geplaatst worden.